Bản tin Ngày mới ngày 03/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Đề xuất tăng thêm lương hưu từ ngày 1/7.

- Sẽ triển khai tập huấn sách giáo khoa các lớp 4,8,11.

- Trải nghiệm nông trại dâu tây giữa lòng Hà Nội.