Bản tin Ngày mới ngày 01/3/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hai tháng đầu năm đạt khoảng 6,28 tỷ USD.

- Cả nước có gần 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng qua.

- Ký kết giải ngân 11 nghìn tỷ đồng vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp.