Bản tin Ngày mới ngày 07/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Nhiều cơ sở giáo dục mạnh dạn áp dụng ChatGPT.

- Đội sửa xe lăn miễn phí ở Đà Nẵng.