Bản tin Ngày mới ngày 05/3/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số.

- Cơ hội trở thành đầu mối mạng lưới Logistics.

- Sự kết hợp thú vị giữa kimono và áo dài.