Bản tin Ngày mới ngày 06/3/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Cả nước có 937 xã nông thôn mới nâng cao.

- Gia Lai phát triển kinh tế đêm.

- LHQ cảnh báo nguy cơ liên quan khủng khoảng nợ.