Bản tin Ngày mới ngày 10/3/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Mường Lát tập trung cho công tác giảm nghèo.

- Sản phẩm công nghệ xanh của nhà khoa học áo lính.