Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 96:

- Trung tâm thể thao Viettel tuyển sinh năm 2020.

- Một ngày ở "vệ tinh Thái Nguyên".