Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 88:

- Tuyển sinh năm 2020 của Trung tâm thể thao Viettel.

- Tham gia chiến dịch "Việt Nam - Sức mạnh mới".

Lượt trận cuối cùng của tứ kết của VT Pes Cup 2020, chiếc vé bán kết còn lại gọi tên ai?.