Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 89:

- Nhiều cầu thủ trẻ trở lại.

- Đam mê trái bóng tròn.