Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 95:

- Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội kiểm tra đầu vào VĐV đăng ký học đại học.

- Tiền vệ Đặng Văn Trâm dự kiến được mổ dây chằng vào tháng 10.2020.