Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 92:

- Chuẩn bị cho tứ kết cúp Quốc gia 2020.

- Chuyện về những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Ký ức Thể Công - ĐT CuBa 2/9/1970.