Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 91:

- Trần Nguyên Mạnh - Những câu chuyện không nhiều người biết tới.

Trận chung kết VT Pes Cup 2020, Cup vàng sẽ thuộc về ai?