Chủ nghĩa nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm lòng thương yêu con người, thương yêu nhân dân hết sức rộng lớn và sâu sắc. Bác có tình cảm rộng lớn bao la thương người, thương giai cấp. Bởi vậy, với bà Trần Thị Nhị và các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phương Liên, quận Đống Đa khi học tập Bác nào đâu phải xa xôi mà từ chính việc làm giản dị, thiết thực hàng ngày. Đối với mỗi hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phương Liên, của bà Nhị thì học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết ở mọi thời điểm, để mỗi người sống có ích, có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội.