Chiến tranh đã lùi xa những người cựu chiến binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên niềm tự hào, tự tôn dân tộc khi nhớ lại cuộc trường kỳ kháng chiến để Bắc Nam sum họp một nhà. Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 28 Pháo binh, Sư đoàn 5, miền Đông Nam Bộ cũng là một trong số đó. Ngày ấy ông Tâm cùng đồng đội đã không quản ngại gian khổ hy sinh góp một phần vào chiến công chung của toàn dân tộc, trở về với cuộc sống đời thường các mỗi dịp gần tới ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ông lại bồi hồi mang những kỷ vậy của đời lính ra ngắm nhìn, chia sẻ với những người bạn cùng chiến đấu và thương nhớ về những đồng đội của mình đã anh dũng hy sinh.