Thời gian trôi đi khiến nhiều thứ bị lãng quên nhưng những kỷ vật, hiện vật chiến tranh không chỉ là những minh chứng sống cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn là minh chứng cho những hi sinh, mất mát mà dân tộc ta từng phải gánh chịu, đó là những điều rất đáng trân trọng. Những kỷ vật mà những cựu chiến binh đã lưu giữ sẽ luôn còn mãi với thời gian, để rồi từ đó giúp thế hệ trẻ hôm nay có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn, có ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến nhiều hơn cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.