Tranh cổ động là dòng tranh kháng chiến tập hợp được đông đảo giới mỹ thuật cũng như công chúng yêu hội họa với số lượng tác phẩm đồ sộ, tranh cổ động đã đi vào đời sống nghệ thuật và đời sống thường ngày của cả một dân tộc trong cả thời chiến lẫn thời bình. Dòng tranh này có những đặc thù riêng biệt khác hẳn với các quy chuẩn của các thể loại khác, tranh cổ động phải nói bằng hình ảnh, ít lời nhiều ý, người xem hành động theo sự chỉ dẫn, động viên, khích lệ đó.