Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 150 bảo tàng cấp quốc gia, bảo tàng cấp tỉnh và bảo tàng tư nhân. Bảo tàng là nơi lưu giữ các giá trị di sản, văn hóa, lịch sử của dân tộc và của địa phương. Thăm quan trưng bày bảo tàng, du khách sẽ có một cái nhìn tổng thể về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của vùng đất đó, và một trong những địa chỉ không thể bỏ qua khi đến với Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến chính là Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, trung tâm văn hóa có tính khoa học cao và tính xã hội rộng lớn.