Trên đất nước ta có hàng triệu kỷ vật chiến tranh với những số phận khác nhau nhưng tất cả chúng đều mang đến những cảm xúc mãnh liệt cho những người được biết đến chúng. Mỗi một kỷ vật đều gắn với một câu chuyện ý nghĩa, nhân văn có tính giá trị sâu sắc, khẳng định sự bất tử của những anh hùng, liệt sỹ đã hiến dâng thân mình cho Tổ quốc. Trong số đó có những kỷ vật gắn liền với những câu chuyện vượt thời gian của liệt sỹ Hoàng Văn Đáp.