Cây đa, bến nước, sân đình là những hình ảnh bình dị gần gũi in đậm trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam khi nhớ về quê hương. Dưới gốc đa cổ thụ là ngôi Đình làng với dáng vẻ cổ kính tồn tại hàng thế kỷ ở khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đình Hồng Thái, Đình Tân Trào và cây đa Tân Trào còn gắn với những sự kiện và dấu mốc quan trọng của dân tộc. Bên cạnh giá trị ý nghĩa lịch sử các mái Đình ở khu di tích này còn tồn tại các lễ hội độc đáo, trong đó lễ cầu may là lễ lớn nhất trong năm được tổ chức tại đền Hồng Thái.