Trong những ngày tháng 12 lịch sử đoàn cán bộ Tổng cục Hậu cần và những chiến sĩ Hậu cần Miền B2 có dịp trở lại chiến trường xưa, địa điểm căn cứ Cục Hậu cần quân giải phóng miền Nam Việt Nam giai đoạn 1973 - 1975. Đây là nơi lưu giữ những kỷ vật hình ảnh, tư liệu về chiến công hào hùng của toàn thể cán bộ chiến sĩ Cục Hậu cần miền Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, kết quả về tổ chức bảo đảm hậu cần thực sự là nhân tố quyết định đến thắng lợi trên chiến trường miền Nam.