75 năm kể từ ngày thành lập, chặng đường đó được đánh dấu bằng những chiến công và thành tích vẻ vang mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của quân đội ta xây đắp nên. 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành đã minh chứng QĐND Việt Nam là lực lượng chính trị trung thành, là đội quân chiến đấu tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. 75 năm chặng đường oai hùng và lấp lánh chiến công, bao nhiêu máu xương đã đổ xuống, bao nhiêu người lính đã mãi mãi không trở về. Máu các anh đã hòa vào đất mẹ, tô thắm lá cờ quyết thắng của QĐND Việt Nam. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống, cống hiến tài năng; góp sức mình giương cao ngọn cờ vinh quang trên con đường xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.