Đồng bào Cao Lan ở Tuyên Quang hay còn gọi là dân tộc Sán Chay có một đời sống văn hóa tinh thần rất phong phú và đa dạng. Là cư dân nông nghiệp, phương thức sản xuất tự cung tự cấp đã thấm đẫm với đồng bào từ hàng trăm năm nay. Trải qua nhiều thế hệ, đồng bào Cao Lan ở Tuyên Quang đã gìn giữ, sáng tạo và phát triển vốn văn hóa tinh thần đa dạng, phong phú.