Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và bác Hồ. Không quân Nhân dân Việt Nam đã từng bước trưởng thành vững chắc chiến thắng Không quân của đế quốc Mỹ bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc Không quân Nhân dân Việt Nam tiếp tục tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu chi viện cho các chiến trường, cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn pốt. Trong sự nghiệp đổi mới Không quân Việt Nam tiếp tục làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại cùng với các lực lượng pháo, phòng, không, tên lửa, tích cực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu quản lý bầu trời góp phần xây dựng quân chủng Phòng không - Không quân, sãn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời biển đảo của tổ quốc.