Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4 2020) hội sách trực tuyến quốc gia lần đầu tiên được tổ chức. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp quỹ mãi mãi tuổi 20 và câu lạc bộ "Trái tim người lính" đã xuất bản bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam".