Phóng sự ảnh - Số 2726: Vẻ đẹp vùng quê biển qua ống kính Tô Mạnh.