Phóng sự ảnh - Số 2724: Khoảnh khắc những bóng hồng tại AARM-30.