Phóng sự ảnh - Số 2721: "Cuộc sát hạch" cho các lực lượng vũ trang.