Phóng sự ảnh - Số 2722: "Vẻ đẹp phong cảnh qua ống kính Chu Tân Thanh".