Phóng sự ảnh - Số 2730: "Vẻ đẹp đất nước qua ống kính Vũ Quốc Bình".