Phóng sự ảnh - Số 2729: Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc phía Bắc.