Mùa khô 1966 - 1967 bộ đội Trường Sơn đã nghiên cứu và thực hành thành công chiến thuật hiệp đồng binh chủng để bảo vệ lực lượng vận tải. Đây là sáng tạo nghệ thuật tác chiến chưa từng có trong lịch sử quân sự Việt Nam. Phương pháp đánh phá truyền thống của không lực Hoa Kỳ đã bị vô hiệu hóa. Chi viện từ hậu phương miền Bắc kịp thời đóng góp vào trong chiến thắng của quân và dân miền Nam, trước cuộc phản công chiến lược lần thứ hai của Mỹ - Ngụy, hiệu ứng tích lan tỏa sang cả các chiến trường nước bạn Lào và Campuchia. Tư tưởng tiến công, tư tưởng cân bằng của quân đội ta nở rộ khắp năm 1959 với khẩu hiệu "Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến". Qua một năm tích lũy kinh nghiệm lại có sự diễn tập và tăng cường lực lượng tuyến chi viện Trường Sơn như một cơ thể nóng sau màn khởi đầu, đã sẵn sàng cho mua khô 1967 - 1968.