Một nhà sử học phương Tây đã từng viết: "Trong chiến tranh Việt Nam, quân viễn chinh Pháp luôn đi tìm một trận đánh thị uy. Cuối cùng, họ đã gặp nó ở Điện Biên Phủ. Thực ra, họ đã gặp nó ngay từ khi chiến tranh khởi đầu, mà lại ở ngay tại các thành phố và dưới đồng bằng". Trận chiến 60 ngày đêm mùa đông Hà Nội năm 1946 đã đi vào lịch sử như vậy. Đội quân viễn chinh nhà nghề của thực dân Pháp với đầy đủ trang thiết bị vũ khí tối tân, hiện đại đã phải đối mặt với ý chí, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của người Hà Nội cũng như của quân và dân cả nước Việt Nam ngay từ những ngày đầu họ trở lại xâm lược Việt Nam một lần nữa. Bước sang năm 1947, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Kháng chiến trở lại Tân Trào, cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam bước vào giai đoạn mới - giai đoạn chiến đấu trong vòng vây: một giai đoạn vừa đánh địch, vừa xây dựng lực lượng từ phòng ngự, chuẩn bị lực lượng để tiến tới phản công chất lượng.