Chiều ngày 02/02, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023), Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng trang trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.