Sáng ngày 30/01, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động.