Những ngày này, cùng với cả nước, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt trong công tác tiếp nhận để mỗi chiến sĩ mới khi nhập ngũ về đơn vị đều sẽ sớm có được cảm giác gần gũi để thêm tự tin trong hành trình quân ngũ sắp tới của mình.