Những ngày này trong cả nước, những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 đang rất háo hức và bồi hồi chờ ngày lên đường nhập ngũ. Ở phía sau, có hậu phương vững chắc sẽ là một trong những nhân tố tinh thần rất quan trọng cổ vũ, động viên họ yên tâm lên đường, phấn đấu rèn luyện, giành nhiều thành tích, tích lũy kiến thức, kỹ năng quan trọng cho bước đường lập nghiệp và tương lai sau này.