Thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021 - 2025 và các mục tiêu do Bộ Quốc phòng xác định, hôm nay (31/01/2023), một số cơ quan, đơn vị quân đội tiếp tục tổ chức Tết trồng cây.