Chủ trì hội nghị Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 1/2023 diễn ra sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu: Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trên địa bàn cả nước và bảo vệ an toàn dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại sắp tới của Đảng, Nhà nước và Quân đội; hoàn thành chu đáo công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023.