Trong Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Khát vọng Đại dương xanh, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu với nhiều thông điệp ý nghĩa. Thủ tướng không chỉ khẳng định Việt Nam sẽ luôn chủ động, nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt các cam kết về biển và đại dương mà còn phát triển kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái biển; đồng thời, xử lý tốt các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển và đại dương từ đất liền, nhất là rác thải nhựa.