Bản tin Thời sự Quốc phòng 02/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Tập đoàn Viettel góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng.

- Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam.

- Siết chặt vòng vây.

- Nga thực hiện mục tiêu vào nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới.