Sáng ngày 16/05, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc đã tổ chức khai mạc thi công nhận danh hiệu báo vụ toàn quân năm 2022.