Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa ASEAN và Hoa Kỳ bước sang ngày làm việc thứ 2 với chủ đề bao trùm là thống nhất và đoàn kết.