Việt Nam và Campuchia có chung đường biên giới trên bộ dài 1.245 km, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Vì thế, nhiệm vụ phân giới, cắm mốc và bảo vệ đường biên, cột mốc là vô cùng quan trọng. được thực hiện từ sự nỗ lực, chung tay của các bộ ngành, chính quyền và nhân dân các địa phương trên vùng biên giới của cả Việt Nam và Campuchia, trong đó có sự đóng góp rất lớn của quân đội mà trực tiếp là lực lượng bộ đội biên phòng.