Đảng ủy Học viện Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương.