Thưa quý khán giả và các đồng chí! Cuộc chiến 56 ngày đêm với thắng lợi thuộc về chính nghĩa, thuộc về một dân tộc anh hùng cách đây 68 năm về trước - Chiến thắng Biện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Ðiện Biên Phủ ngày 7/5/1954 không chỉ để lại những bài học sâu sắc về sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Tổng chỉ huy chiến dịch Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà còn là ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh đoàn kết ấy đã phát huy cao độ lòng yêu nước của đồng bào, cổ vũ, động viên toàn dân tộc đứng lên kháng chiến, tạo nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.