Để cụ thể hóa các nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam cho nhân dân trên biên giới Nghệ An, ngoài tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung, Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn có nhiều cách làm giúp đồng bào tiếp cận với các nội dung cơ bản của luật một cách dễ hiểu, dễ nhớ.