Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án 3826 của Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án 3826 làm trưởng đoàn ngày 05/05 đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về tiến hành khảo sát xây dựng Đề án 3826 về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.