Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y; đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đây là một trong các mục tiêu của Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt.