Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất, kịp thời hỗ trợ kinh phí để người lao động thực hiện sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là cách làm của Nhà máy A32, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân nhằm phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo của đội ngũ công nhân, người lao động.