Thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp lễ 30/4 và 1/5, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, trọng tâm là kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn. Trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường, công tác canh trực và duy trì luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu được các đơn vị duy trì nghiêm túc, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.